UNDERLEVERANSER Försäljning

UNDERLEVERANTÖRS-samarbeten står för cirka hälften av företagets totala försäljning.

Vi tillverkar vakuumgjutna stycken i olika storlekar till våra samarbetspartner.

Vi använder i huvudsak råämnen som består av inhemska polyten- och ABS-plaster. Övriga råämnen är bland annat polykarbonat, polystyren och akryl. Skivorna finns i tjocklekar mellan två och tio millimeter med färger efter kundens behov.

Vi använder fyra vakuumgjutningsmaskiner, varav den nyaste (från 2015) teknikmässigt ligger i europatoppen i sin storleklass. Maskinen har arbetsmåtten 4000x2000x1200mm.

I vår minsta maskin tillverkar vi delar i storlekar ned till en handstorlek. Vår kompetens och erfarenhet speglas av våra medarbetare som varit engagerade i sitt arbete i genomsnitt över femton år.

Vi förstår att tätt samarbete och tillförlitlighet är hörnstenarna i företagets framgångar. Därför vill vi betjäna våra kunder långsiktigt, t.ex. genom att engagera oss i deras utvecklingsarbete.

Våra nuvarande kunder tillverkar bland annat maskiner och utrustning till automationssektorn samt arbetsmaskiner, fordon, bryggor, badtunnor, avfallsbehållare och olika utrustningar för sjuk- och hälsovården.

Vi söker ständigt nya samarbetspartner.

 

Contact us:

Keijo Jokimaa
+358-(0)50-518 6267
keijo.jokimaa@europlast.fi