top of page

100% tuotannon muovijätteestä

rouhitaan uudelleen käytettäväksi

uusiin tuotteisiin

14001
ISO 14001 -ympäristösertifikaatti
untitled.png

Sertifioitu ympäristöjärjestelmämme on osoitus ympäristönäkökohtien huomioimisesta prosesseissamme.

Ympäristöjärjestelmäämme liittyvät velvoitteet:

  • asettaa selkeitä tavoitteita ympäristöasioihin liittyvän suorituskyvyn parantamiseksi

  • luoda ympäristöpolitiikka ja asettaa ympäristötavoitteet

  • tunnistaa ympäristöä koskevat säädökset, viranomaisten sekä sidosryhmien vaatimukset ja seurata näiden velvoitteiden noudattamista

  • kehittää jatkuvasti ympäristöjärjestelmän toimivuutta kaikissa toiminnoissamme

Myös suurimmat raaka-ainetoimittajamme toimivat ISO14001 -sertifikaatin velvoittamina.

Kierrätettävyys
260px-Recycle001.svg.png

​​Tärkeä muovin ominaisuus on kierrätettävyys, joka mahdollistaa tuotantojätteen ja elinkaarensa päähän tulevan tuotteen kierrättämistä aiheuttamatta ylimääräistä kuormitusta ympäristölle.

 

Muovitekniikka Oy Europlast uusiokäyttää tai kierrättää kaiken tuotannossamme käytettävän muovimateriaalin.

 

Kaikki tuotantoprosessissa kertyvä puhdas muovijäte rouhitaan ja toimitetaan takaisin raaka-ainetoimittajalle joka sekoittaa rouheen ekstruusioprosessissa meille toimitettavaan raaka-aineeseen.

Muovijätteemme kierrätettävyys on erittäin tehokasta.

bottom of page