top of page

100 % av produktionens plastavfall
krossas för återanvändning
i nya produkte

14001
Återvinningsbarhet
260px-Recycle001.svg.png

Återvinningsbarhet är en viktig egenskap hos plast som gör det möjligt att återvinna produktionsavfall och produkter som nått slutet av sin livscykel utan att orsaka överflödig belastning på miljön.

Muovitekniikka Oy Europlast återanvänder eller återvinner allt plastmaterial som används i vår produktion.

Allt rent plastavfall som samlas in under produktionsprocessen krossas och levereras tillbaka till råvaruleverantören, som blandar pelletsen till den råvara som levereras till oss genom extrudering.

Återvinningen av vårt plastavfall är mycket effektiv

bottom of page